You've successfully subscribed to Stratagem
Great! Next, complete checkout for full access to Stratagem
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Eldar Hagen

Eldar Hagen

Hæroffiser med bachelorgrad i militær ledelse og landmakt fra Krigsskolen Linderud. Har også gjennomført enkeltemner ved Forsvarets høyskole.