Om tyranni - 20 ting vi kan lære av det 20. århundre, av Timothy Snyder

Om tyranni - 20 ting vi kan lære av det 20. århundre, av Timothy Snyder

. 4 minutter å lese

Bjørn-Erik Solli

Offiser i Hærens våpentekniske korps med bachelor fra Hærens Krigsskole og master i risikostyring og sikkerhetsledelse fra universitetet i Stavanger.

De siste to årene har jeg gitt mine nærmeste undergitte og en håndfull gode kollegaer en julegave jeg håper de leser og som jeg håper de gir videre til andre, slik at flest mulig får lest den. Hvorfor julegave tenker du kanskje? Det eneste som minner om jul er nemlig fargen på den norskspråklige versjonen. Kombinasjonen av twitterfuglen og hakekorset genererer på ingen måte noen utpreget julestemning. Det får man heller ikke av å lese den kortfattede boken. Det er også urimelig å forvente fra en professor som har forsket på, og skrevet flere bøker om, autoritære og totalitære politiske bevegelser i Europa i det forrige århundre. Det man derimot kan forvente og får, er en advarende pekefinger som løftes basert på et solid historisk grunnlag. Hvorvidt faretegnene faktisk er så tydelige i disse dager som Snyder insinuerer må man som leser selv vurdere. Uavhengig av konklusjonen på den vurderingen er dette en bok som bør kjøpes, leses, forstås og gis videre.

Mens store deler av verden tok til Twitter for å lufte sin frustrasjon 9. november 2016 valgte professor og historiker Timothy Snyder å sette seg ned å skrive nok en bok. Et strategisk kommunikasjonsvalg som kanskje vitner om at Snyder selv ikke har tatt skrittet inn i det 21. århundre. Likevel kan hans kunnskap fra det 20. århundre være av stor verdi for oss som har «gjennomført» årtusenskiftet. Valget av nåværende president i USA har fått mange uforutsette konsekvenser. Denne boken er ett eksempel på en positiv uforutsett konsekvens. Du trenger ikke være urolig for den amerikanske presidentenes mulighet til å bli diktator for å kunne se relevansen i denne boken. Det er nok av andre statsledere og politikere som lefler med autoritært og totalitært tankegods og ambisjoner. Den virkelige styrken til boken ligger i budskapets tidløse relevans. Snyder gir oss en lettlest og forståelig gjennomgang av 20 viktige lærdommer vi alle burde ha klart for oss - uavhengig om vi får bruk for dem eller ikke. En annen styrke ved boken er dens «tilgjengelighet» for leseren. Den engelskspråklige versjonen er på 126 sider, luftig linjeavstand og er ikke mye større enn en kortstokk delt i to like store bunker. Den norske oversettelsen er litt større, men er til gjengjeld mye lettere å lese for oss norskspråklige. Prisen er heller ikke uoverkommelig , da paperback utgaven av boken ikke koster mer enn 169 kroner.[i]

"On Tyranny" flankert av to like store bunker fra den samme kortstokken

Den siste gangen barnet ditt setter seg på fanget ditt kan du faktisk ikke vite at det er siste gangen du får oppleve nettopp det. På samme måte vet du ikke at det er siste gang du får avlegge stemme i et fritt demokratisk valg når du gjør det. Snyder viser oss at det var mange som undervurderte gjennomføringsevnen til Hitler på 20 og 30 tallet. De fikk, for å si det pent, en meget ubehagelig overraskelse. Snyders 20 lærdommer er blant annet å ikke adlyde på forhånd, men forsvare institusjoner, huske yrkesetiketten, tro på sannheten, bevare roen når det utenkelige skjer og samtidig være så modig vi klarer. Snyder oppfordrer oss alle til å ta opplyste aktive valg og ikke forvente å kunne hvile oss på våre forfedres innsats for frihet og demokrati.

Det kan være fristende å anta at vår demokratiske arv automatisk beskytter oss mot trusler som disse. Det er en tanke som fører galt av sted. Vår egen tradisjon krever at vi må undersøke historien for å forstå tyranniets dypereliggende årsaker, og overveie hvordan det best kan møtes. Vi er ikke klokere enn de europeerne som så demokratiet bukke under for fascisme, nazisme eller kommunisme i forrige århundre Den ene fordelen vi har, er at vi kan lære av deres erfaringer.[ii]

I en diskusjon med Snyder om bokens relevans i fredelige og stabile Norge ville han nok advart mot det å være for naiv. For det første vurderer jeg at han ville pekt på muligheten for andre staters innblanding i interne forhold  - som eksempelvis valg - ikke bare gjelder presidentvalg i USA, men også i Europeiske forhold. Brexit avstemningen i Storbritannia, det franske presidentvalget i 2017 og situasjonen i Ukraina ville han trolig brukt som eksempler.[iii] Videre at det tidvis hevdes at flere norske politikere har økt sin bruk av splittende og populistisk retorikk de siste årene. Avslutningsvis ville han nok ha advart om at norske politiske partier med røtter i totalitære ideologier, eller med større tilbøyelighet til å benytte autoritære virkemidler, gjør det bedre i valg i disse dager enn på lang tid. Snyder virker oppriktig bekymret for demokratiets fremtid. Den norske historikeren Øystein Sørensen, som også har forsket på både totalitære ideologer og det norske demokratiet, vil nok kunne være enig med rådene til Snyder. Sørensen ville nok trolig tonet ned den nasjonale aktualiteten noe,[iv] dette sier jeg med bakgrunn i hva  han har kommunisert i sine bøker om totalitære ideologier og fiender av det norske demokratiet.[v]&[vi]

Snyders budskap er også tilgjengelig på andre måter enn å lese boken. Den amerikanske forskeren og forfatteren Sam Harris hadde en samtale med Snyder om denne boken i episode 79 av The making sense pocast – «The road to Tyranny».[vii] Denne podcast-samtalen er preget av begges syn på valget av den amerikanske presidenten, men likevel verdt å lytte til. Når det er sagt gir hverken denne anbefalingen av boken eller det å lytte til en times podcast den samme verdien som å lese boken selv.

«Om tyranni» tar sikte på å gi et minimum av forståelse i hva som kreves for å opprettholde demokrati og frihet inn i fremtiden. Det forannevnte er noe som soldater, befal og offiserer kanskje mer enn noen annen yrkesgruppe burde være opplyst om. Du er herved oppfordret til å kjøpe, lese, forstå og gi boken videre.

Hvis ingen er villig til å dø for frihet vil alle dø under tyranni[viii]

[i] https://www.norli.no/om-tyranni-2

[ii] Snyder, Timothy. (2017). Om tyranni – 20.  ting vi kan lære av det 20. århundre.

[iii] Snyder. Tumothy. (2018). The Road to Unfreedom: Russia, Europe, America

[iv] Wikipedia – Øystein Sørensen. https://no.wikipedia.org/wiki/%C3%98ystein_S%C3%B8rensen

[v] Sørensen, Øystein. (2010). Drømmen om det fullkomne samfunn: fire totalitære ideologier – én totalitær mentalitet?

[vi] Sørensen, Øystein & Nik Brandal (2018). Det norske demokratiet og dets fiender.

[vii] Making sense episode 79 - https://samharris.org/podcasts/the-road-to-tyranny/

[viii] Snyder, Timothy. (2017). Om tyranni – 20.  ting vi kan lære av det 20. århundre.


Bjørn-Erik Solli

Offiser i Hærens våpentekniske korps med bachelor fra Hærens Krigsskole og master i risikostyring og sikkerhetsledelse fra universitetet i Stavanger.

Er du enig/uenig med artikkelen, eller ønsker du å skrive for oss? Ta kontakt med redaksjonen og send inn ditt synspunkt. Bruk veiledningen vår.