Stridsvognen er kjernen i vårt landmilitære konsept

Stridsvognen er kjernen i vårt landmilitære konsept

. 2 minutter å lese

Fridtjov Bjørgolfsson Vigerust

Tidligere major i Hæren. Har jobbet i hærstabens planavdeling.

Innlegget ble først publisert i Dagens Nærlingsliv 7/12: https://www.dn.no/innlegg/stridsvognen-er-kjernen-i-vart-landmilitare-konsept/2-1-1369322

Sebastian Langvad, major i Hæren, skriver i DN 29. november at krigen i Ukraina gir Forsvaret en mulighet til å tenke nytt rundt utformingen av landmakten. Jeg er enig med Langvad i hans analyse. Problemet er den videre slutningen.

Argumentet for å avvente anskaffelse av stridskraft til Hæren, hviler på en antagelse om at man kan tillate seg lavere beredskap en periode fremover, i påvente av en ny plan for landmakten. Det mener jeg er uklokt.

På tross av at stridsvognen har kjente svakheter i det norske terrenget, er det allikevel et faktum at den norske landmakten i stor grad er bygget rundt nettopp stridsvognkonseptet. Selv om det kan tenkes en landmakt i fremtiden som ikke inneholder stridsvogn, bør ikke dette medføre å ikke anskaffe nye stridsvogner nå.

Hæren er et samvirkesystem som er avhengig av alle komponenter. Stridsvognen er kjernen i vårt landmilitære konsept, og resten av Hæren er også dimensjonert rundt denne. Det betyr at man ikke bare må ta stilling til stridsvognen alene, men hele det taktiske og logistiske systemet en hær bygget rundt stridsvogn medfører. I en slik kontekst gir henvisning til anskaffelseskostnaden av stridsvogn alene et skjevt bilde av helheten.

Jeg tror det siste års hendelser i Ukraina gir verdifull innsikt når fremtidig landmaktkonsept skal utvikles. Jeg tror også at disse konseptene inneholder mer mobilitet, og at stridsvogn ikke nødvendigvis utgjør kjernen av dette.

Slutningen fra denne analysen kan imidlertid ikke være å utsette en anskaffelse som skal leveres så tidlig som i 2025. For å gjøre dette, bør man starte i ny langtidsplan, ikke handle reaktivt i saker som skal gi effekt allerede i morgen.

Det kan som sagt tenkes at svaret i fremtiden ikke er stridsvogn. Når de siste tre utredningene av landmakten imidlertid har konkludert med at stridsvogn er den beste løsningen, vil det være uklokt å tro at en ny utredning er noe annet enn en bestilling av den motsatte konklusjonen.

Å avbryte en anskaffelse av nye stridsvogner som i praksis fyller et allerede gapende hull i dagens struktur, kan derfor ikke være veien å gå. Da vil vi bare erstatte en feil med å skape en annen. All erfaring viser at anskaffelser av militært materiell ikke er gjort over natten, og nye konsepter for landmakten vil ikke ha virkning på mange år.

Etter planen skal kontrakten signeres før nyttår, og ny stridsvogn kommer allerede i 2025. Har du kjøpt fly, fallskjerm, fløyet opp, åpnet luken, og stilt deg i åpningen, er det ikke tiden for å spørre seg om man kanskje heller skulle satset på landeveissykkel. Da er det best å følge planen.

Fremtidens problemer har nye løsninger, men i mellomtiden må vi håndtere den situasjonen vi har her og nå.


Foto: Forsvaret