You've successfully subscribed to Stratagem
Great! Next, complete checkout for full access to Stratagem
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Lansering: Anmeldelser

Lansering: Anmeldelser

. 1 min read

Enhver ung forsvarsinteressert kan fort bli overveldet over mengden informasjon som daglig produseres omkring Forsvaret. Hvor skal man starte? Hva og hvem er nyttig å følge med på? Hvor skal man fokusere oppmerksomheten sin? For å bidra til å orientere seg lanserer vi i dag anmeldelser.

Stratagem vil ukentlig publisere en anmeldelse av forsvarsrelaterte dokumenter. Formatet på disse dokumentet er ikke bare den typiske faglitteraturen, men heller alt som er av relevans for forsvarsinteresserte. Dermed er vi åpne for anmeldelser av skjønnlitteratur, reglement, doktriner, serier, filmer, konferanser, seminarer, podcasts, studieturer, våpen, kjøretøy, etc. Dersom du har lyst til å bidra har vi også utarbeidet en enkelt style guide for anmeldelser.

Vi har den ære av å presentere vår første anmelder Eirik Kristoffersen. Sjef Hæren har skrevet en anmeldelse av John Steinbecks The Moon is Down fra 1942.


Er du enig/uenig med artikkelen eller har en kommentar? Ta kontakt med redaksjonen og send inn ditt synspunkt. Bruk gjerne style guiden vår.